Vaarregels

Vaarregels

Tijdens de seizoensdrukte op het water, is het noodzakelijk dat iedereen rekening met elkaar houdt. Net zoals in het verkeer op de weg, gelden er ook verkeersregels op het water. Bij niet naleven zijn de boetes hoog!

Wat zijn de belangrijkste regels en tips?

Verander niet plotseling van koers.

Zorg dat u rondom goed zicht heeft en kijk regelmatig achterom.

Gebruik op tijd de juiste navigatieverlichting.

Anker niet bij bruggen, sluizen, werkschepen met uitstaande ankers en in het midden van een vaarwater.

Voorkom laveren op drukke vaarroutes en houd het midden vrij voor grote schepen.

Blijf uit de buurt van visnetten. Deze worden meestal gemarkeerd door zwarte of gele vlaggetjes. Of door een bord met een groen/ witte ruit. De groene kant duidt de veilige passeerzijde aan.

Bewaar de rust in de natuur- en woongebieden.

Beperk het overmatig geluid van radio en overige muziekinstallaties.

Bezorg uw omgeving geen overlast.

Zwemmen in de vaargeul, bij bruggen, sluizen en wachtplaatsen is niet toegestaan.

Voor het besturen van snelle motorboten is een vaarbewijs verplicht. Dit zijn alle boten die sneller kunnen varen dan 20 km/u. De vaarbewijsplicht geldt ook voor niet-snelvarende boten die langer zijn dan 15 meter.

Vaar alcoholvrij. De wettelijke grens op het water ligt op 0,5 promille. Er wordt gecontroleerd, de boetes zijn hoog!

Wie heeft voorrang? Kleine schepen (korter dan 20 meter) moeten in het algemeen voorrang verlenen aan grote schepen, passagiersschepen, veerponten en sleepboten. Er zijn echter uitzonderingen. Bijvoorbeeld wanneer ze aan de stuurboordzijde in een vaargeul varen.

Een klein schip mag bij het vertrekken, keren en in- of uitvaren van een haven medewerking vragen van een ander klein schip.

Schepen die een met boeien afgebakende geul of een hoofdgeul binnenvaren, moeten voorrang verlenen aan een schip dat in dat hoofdvaarwater aan stuurboord vaart.

Welke maximale snelheid geldt op welke wateren?

Een snelle motorboot mag niet sneller varen dan 20 km per uur ten opzichte van het water. Plaatselijk kunnen echter vaarwegen of gedeelten daarvan zijn aangewezen waarop dit verbod niet van toepassing is, dan wel waarop een andere maximum snelheid van toepassing is.

Sneller varen dan 20 kilometer per uur is nooit toegestaan:

  • Binnen een afstand van 20 meter uit de oever
  • Binnen 50 meter van een zwem- of aanlegrichting
  • Nabij wedstrijden, waterfeesten, demonstraties of soortgelijke gebeurtenissen
  • Bij een zicht van minder dan 500 meter
  • In een haven
  • In de tijd tussen zonsondergang en zonsopgang.

Wat is de minimumleeftijd voor het besturen van een boot?

  • Snelle motorboot: 18 jaar
  • Motorboot, groot schip en zeilboot langer dan 7 meter: 16 jaar
  • Open motorboot, die niet sneller kan dan 13 km/u en korter is dan 7 meter: 12 jaar
  • Zeilbootjes korter dan 7 meter en kleine roeibootjes: geen minimum leeftijd.

Waterscooters

Waterscooters worden als snelle motorboten beschouwd. Waterscooters mogen in principe daar snel varen waar de plaatselijke autoriteiten snelle motorboten toestaan sneller dan 20 km per uur te varen. De autoriteiten kunnen vaarwater of delen van vaarwater aanwijzen dan wel verbieden voor waterscooters. Dit wordt soms door borden of gele boeien aangegeven. Indien u wilt weten waar waterscooteren is toegestaan, kunt u het beste ter plekke informatie inwinnen. Bijvoorbeeld bij de gemeente, een watersportvereniging of een jachthaven.

Wat zijn de regels voor alcoholgebruik op het water?

U mag niet met een schip (laten) varen als u (als schipper) onder invloed bent van alcohol. Het alcoholgehalte van uw bloed mag niet hoger zijn dan 0,5 promille. Dit geldt zowel voor de pleziervaart als voor de beroepsvaart. Om te controleren of u alcohol gedronken heeft, kan de waterpolitie u een ademtest laten doen. Voor het weigeren van de ademtest kunt u een boete krijgen. Voor het varen onder invloed van alcohol krijgt u een dagvaarding.