Belangrijke onderdelen

  • Overlast op de haven moet worden voorkomen, waaronder geluidsoverlast
  • Huisdieren altijd aanlijnen op het haventerrein en buiten het haventerrein uitlaten
  • Niet fietsen op de haven (de havenmeester uitgezonderd)
  • Niet te zwemmen, zeilen of spelevaren met (motor-)bootjes in de haven
  • In de haven zijn de bepalingen van het Binnenvaart Politie Reglement van toepassing.
  • Het gebruik van buitenboordlozende toiletten is wettelijk verboden.

Het havenreglement

Het havenreglement