Bestuursmededeling

  30 september 2018

  BESTE LEDEN EN HAVENGEBRUIKERS

   

  Het vaarseizoen nadert zijn einde.

  Een geweldige mooi vaarseizoen met heel veel mooi weer en heerlijk kunnen eten in ons nieuwe restaurant.

  Aankoop van de grond en het totale parkeerterrein is een groot succes. Om een eerlijke parkeersituatie te creëren zullen wij naar een goede oplossing zoeken.

  Ook is de woning weer vrij en kunnen wij deze winter renoveren, zodat de havenmeester het nieuwe jaar de woning kan betrekken.

  Aankomende winter zullen wij als eerste de overdekte fietsenstalling zien te realiseren, tevens moet er op de haven een goede camera beveiliging komen.

  Wat betreft de poortafsluiting bij de ingang van de haven krijgt een ieder lid en huurder een telefoonaansluiting om de poort te openen. (meer info zie hieronder)

  Geluidsoverlast is met de uitbater besproken en aan banden gelegd, gezelligheid willen wij graag doch ook voor een ieder moet het dragelijk zijn.

  Graag horen wij suggesties of aanbevelingen voor verbetering om onze mooie haven naar een nog hoger plan te tillen, wat uiteindelijk leid tot kapitaal verbetering.

  Het bestuur wenst u allen een mooi winterseizoen in volle gezondheid.

   

  VRIENDELIJKE GROET UW VOORZITTER.

   

  TOEGANGSPOORTAFSLUITING

   

  Met ingang van oktober wordt de toegangspoort bij de ingang van de haven elektronisch afgesloten. Deze is te openen middels het bellen van een telefoonnummer.  Hierna sluit de toegangspoort weer.

  Dit betekent dat u indien de poort gesloten is u bij binnenkomst en vertrek het weergegeven telefoonnummer moet bellen.(zie hieronder)

  Onze havenmeester Bert Gallas is bezig met het invoeren van uw 06 nummer. Dit heeft het systeem nodig om, wanneer u dit nummer belt, te herkennen of u  gerechtigd bent

  het haventerrein te betreden en om de poort te kunnen openen. Het kan zijn dat uw 06 nummer nog niet is ingevoerd ten tijde van uw bezoek. Dan moet u Bert bellen.

  Hij doet dan de poort voor u open indien u als zodanig bij hem bekend bent.

  Verder worden de toegangspoorten langs de weg van de Balgerij ook afgesloten tijdens het winterseizoen. Deze kunnen niet elektronisch worden bediend.

  Dit alles ter verhoging van de veiligheid van uw eigendom. Het verdient aanbeveling dat u beide nummers opslaat in uw telefoon.

   

  Indien poort gesloten

  BEL:  06 – 30 47 55 77

  OM POORT TE OPENEN

  OF

  HAVENMEESTER

  OM POORT TE OPENEN

  BEL:  06 – 12 20 28 81